O nás

Spolek Ius Infinitum vznikl při Fakultě právnické v srpnu roku 2011, v současné době má zhruba 40 členů z řad studentů, absolventů i pedagogů. Náplní naší práce je snaha propojit svět studentů se světem absolventů, zaměstnanců fakulty a také se světem advokátů, soudců, exekutorů atd. Jednoduše řečeno chceme pomyslné části právnického světa sjednotit v jeden celek, jehož existence bude ku prospěchu všech. Prostřednictvím přednášek, seminářů, konferencí, workshopů, zvyšování odborných znalostí členů sdružení, publikování v právní oblasti, ale také v dalších společenskovědních oborech chceme studentům dokázat, že není těžké se, s významnými osobnostmi, setkávat na vlastní oči a diskutovat s nimi na různá témata a získávat tak nové znalosti a zkušenosti. To vše v rámci šíření dobrého jména Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.