Lidé

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY IUS INFINITUM z.s.

Aktuální informace o spolku, pořádaných akcích i o dění na Fakultě právnické ZČU v Plzni se dozvíte na našich facebookových stránkách.

Stránky zde

FACEBOOKOVÁ SKUPINA "I LOVE FPR ZČU"

Spolek IUS INFINITUM z.s. je od listopadu 2016 správcem facebookové skupiny "I love FPR ZČU" vzniklé v březnu 2012 v rámci podpory studentů vedení Fakulty právnické ZČU v Plzni v boji o navrácení akreditace. Facebooková skupina funguje jako největší neoficiální diskusní fórum členů akademické obce Fakulty právnické ZČU v Plzni mající přes tisíc členů, a to nejen z řad studentů, absolventů, ale i akademických pracovníků. Ve facebookové skupině jsou pravidelně zveřejňovány informace o aktuálním dění na Fakultě právnické ZČU v Plzni a pořádaných akcích. Příspěvek ale může zveřejnit i jakýkoliv člen této facebookové skupiny.

MICHAL VOLF

Ředitel spolku o tom, proč se stát naším členem

Proč se stát členem

Naši členové získávají možnost podílet se na mnoha projektech spolku i projektech Fakulty právnické ZČU v Plzni, získávají tak možnost získat pracovní praxi u našich partnerů a také neocenitelné životní zkušenosti. Naším cílem není mít co nejvíce neaktivních členů, u kterých nebudeme vědět jak vypadají, natož jak se jmenují…, ale co nejvíce aktivních členů k naplnění účelu spolku, kterým je podpora rozvoje Fakulty právnické ZČU v Plzni a hájení jejího dobrého jména a pověsti.

Naším hlavním cílem není poskytovat našim členům konkrétní výhody nýbrž příležitosti zapojit se v rámci pořádání vzdělávacích konferencí, přednášek, vědeckých konferencí a dalších vzdělávacích či dalších akcí do dění na fakultě právnické ZČU v Plzni, a to vše v rámci šíření a hájení jejího dobrého jména a pověsti a podpory vzdělávání jejích studentů. Jejich okruh je takový, jaký si sami členové spolku určí.

Více se rovněž můžete dozvědět:

Jakub Brada

Předseda správní rady spolku o tom, jak se stát naším členem

Jak se stát naším členem

Vzhledem k tomu, že chceme vědět kdo se stává naším členem, nemáme na těchto webových stránkách žádný elektronický formulář pro registraci. Jak se tedy stát naším členem? Jednoduše, stačí když vyplníte kontaktní formulář na těchto webových stránkách v záložce "Kontakt", ve kterém vyplníte své jméno, e-mail a uvedete důvody, proč byste se chtěli stát členem našeho spolku. S žádostí o členství můžete rovněž kontaktovat kteréhokoliv našeho člena nebo nás rovněž kontaktovat na e-mailu iusinfinitum@outlook.cz či zprávou na našich facebookových stránkách.

Členem spolku se můžete stát na základě své přihlášky, rozhodnutí správní rady spolku a řádné a včasné úhradě členského příspěvku každá svéprávná fyzická osoba, zejména student, absolvent či akademický pracovníků Fakulty právnické ZČU v Plzni. Správní rada spolku rovněž rozhoduje o přiřazení člena do jedné ze tří komor spolku – komory studentů, komory absolventů či komory akademických pracovníků. Roční členský příspěvek v případě studenta činí 100,- Kč a v případě absolventa či akademického pracovníka 200,- Kč.

Více se můžete rovněž dozvědět:

ONDŘEJ DOSTÁL

Tajemník a člen správní rady spolku o tom, koho hledáme

Koho hledáme

Koho hledáme? Primárně hledáme každého, kdo má zájem se jako člen aktivně podílet na činnosti našeho spolku tak, aby byl naplňován účel, pro který byl založen. Vítáme každého studenta, absolventa či akademického pracovníka, kterému není lhostejná jeho alma mater, totiž Fakulta právnická ZČU v Plzni a zaujme ho činnost našeho spolku. Vítáme každého, kdo přijde se zajímavým nápadem a chce ho s námi realizovat. Nejsme uzavřená společnost, naopak vítán je každý kdo sdílí hodnoty našeho spolku a chce pomoci podpořit rozvoj Fakulty právnické ZČU v Plzni a tím hájit její dobré jméno a pověst.

Jsme nevýdělečný spolek, avšak neustále hledáme nové příležitosti jak rozšiřovat svoji působnost a nabídku nejen pro naše členy, ale i pro celou akademickou obec Fakulty právnické ZČU v Plzni. Obracíme se na Vás proto rovněž s žádostí o spolupráci a sponzorství. Co můžeme na oplátku nabídnout? Představujeme přímou cestu k oslovení studentů, budoucích absolventů Fakulty právnické ZČU v Plzni, můžeme propagovat Vaši firmu na plakátech jednotlivých akcí, na těchto webových stránkách, na našich facebookových stránkách či na materiálech během akcí pořádaných naším spolkem. Budeme rádi, pokud se rozhodnete podpořit naši činnost, a společně tak můžeme pomoci Fakultě právnické ZČU v Plzni, zejména jejím studentům. Oceníme také případné další návrhy na možné partnerství či sponzorské dary. Samozřejmě je možné i osobní setkání v místě Vaší působnosti. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

Více se můžete rovněž dozvědět: